Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

I samarbeid med elevråd, bydelsrepresentanter og FAU vil skolen etablere et skolemiljøutvalg ved skolen. Det vil komme oppdatert informasjon om Skolemiljøutvalget når etableringen er ferdigstilt.