Driftsstyret

Driftstyrene skal:

  • Legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens ressurser.
  • Gi brukerne og ansatte reell innflytelse på virksomheten.
  • Legge forholdene til rette for at skolens planer og mål kan nås.

Driftstyrenes hovedoppgave er:

  • Vedta og behandle skolens budsjett.
  • Vedta skolens strategiske plan og årsplan.