Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftstyrene skal:

 • Legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens ressurser.
 • Gi brukerne og ansatte reell innflytelse på virksomheten.
 • Legge forholdene til rette for at skolens planer og mål kan nås.

Driftstyrenes hovedoppgave er:

 • Vedta og behandle skolens budsjett.
 • Vedta skolens strategiske plan og årsplan.

Medlemmer av driftsstyret ved Hallagerbakken skole

Representanter

Politiske

 • Ingvild Vaggen Malik
 • Tonje Skeie Bakke
 • Joachim Bjerke Jentoft

Ansatte

 • Liv Berit Woldsund
 • Mailene Vikan (vara for Anne Britt Gort)

Foreldre

 • Gard Andresen
 • Silje Marie Øiestad Skeie

Varaer

Politiske

 • Henning Solhaug 
 • Christian Dubrau 
 • Jorge Soria

Ansatte

 • Mailene Vikan
 • Lisbeth Årnes

Foreldre

 • Kristin Myskja
 • Håvard Futsæter
 • Janne Helen Lund