Driftsstyret

Driftstyrene skal:

 • Legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens ressurser.
 • Gi brukerne og ansatte reell innflytelse på virksomheten.
 • Legge forholdene til rette for at skolens planer og mål kan nås.

Driftstyrenes hovedoppgave er:

 • Vedta og behandle skolens budsjett.
 • Vedta skolens strategiske plan og årsplan.

Medlemmer av driftsstyret ved Hallagerbakken skole

 • Gunnar Prestegården (Leder)
 • Liv Bert Woldsund
 • Toril Storrvik
 • Kathrine Sund-Henriksen
 • Sumera Faheem
 • Lisbeth Årnes
 • Kristian Jacobsen
 • Guri Gjerde
 • Børsum, Åsmund Grønvik
 • Hjelmerud, Trond Bertram (nestleder)
 • Hege Elisabeth Wennersgaard
 • Ingvild Vaggen Malvik
 • Ole Bertil Andersen
 • Ingerid Marie Utvik
 • Dubrau, Christian Alexander