Hovedseksjon

20 tenkenøkler

 

tenkerens nøkler

Flertallet av nøklene legger vekt på utvikling av kreativ og innovativ tenking. Det er fordi:

  1. Kreativ tenking er ofte spennende og morsom. Den aktive deltakelsen kan deretter skape en positiv holdning til læringsprosesser.
  2. Stimuleringen av kreativ læring øker den emosjonelle koblingen til læring. Dette emosjonelle engasjementet øker effektiviteten av hukommelsen vår.
  3. Å utvikle kreativiteten vår vil styrke evnene våre til å takle endringer. Hvis det er én ting vi kan garantere om fremtiden er det at det fremdeles vil være mange og enorme endringer som vil påvirke verden. Når tankegangen vår er åpen og aksepterer nye ideer, blir vi i bedre stand til å tilpasse oss disse endringene.

Vi er godt i gang med ‘’informasjonsalderen,’’ der det er åpenbart at datamaskinen tar over flere av de analytiske tenkeprosessene vi tidligere har betrodd hjernen vår. Dermed må dagens elever forvente at fremtidens yrker er de som datamaskiner ikke klarer å håndtere. Disse yrkene vil sannsynligvis trenge kreativt kompetente mennesker.