Om AKS Hallagerbakken

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Aktivitetsskolen består av tre baser med til sammen ca 200 barn.

  • Base 1 for 1-2.trinn.
  • Base 2 for 3-4.trinn.
  • Indigo- byomfattende gruppe for barn med autismespekterforstyrrelser.

Vi jobber med prinsipper fra tenkeskolen og DUÅs Dinoskole. 

Fra høsten 2018 er aktivitetsskolen med i prosjektet Lesing og regning i AKS.

Hvem får gratis deltakelse etter skoletid?

Skoleåret 2019/2020 gjelder tilbudet for elever på 1.–4. trinn. Tilbudet gjelder fra 1. august 2018.

Dette er gratis
  • Eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid, inntil 12 timer per uke
  • Eleven kan være på AKS to dager i skolens ferier (høst- og vinterferien, jule- og påskeferien og sommerferien, utenom juli da AKS er stengt)
  • På planleggingsdager/inneklemte feriedager i skoleåret kan eleven kan være på AKS ½ dag

 Heldagsplass til redusert pris

Ønsker du at eleven skal være på AKS utover gratistilbudet, kan du kjøpe heldagsplass til redusert pris. Med heldagsplass kan eleven være på AKS både før og etter skoletid og alle dager i skolens ferier (utenom juli).

Hvis du ønsker å endre oppholdstiden på AKS kan det skje to ganger i året. 1.august og 1.januar.

Les mer om gratis deltakelse etter skoletid og hvordan du søker plass. (oslo.kommune.no)

Ta kontakt med skolen hvis du ønsker mer informasjon eller hjelp til å melde på eleven. 

Rammeplan for Aktivitetsskolen i Oslo
Oslostandard for Aktivtetsskolen