Om AKS Hallagerbakken

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Oslo standarden for Aktivitetsskolen

Se UDE sine sider om Aktivitetsskolen HER

Historikk

Fra 1. august 2008 overtok Utdanningsetaten ansvaret for SFO. Hensikten er å videreutvikle et SFO-tilbud som styrker samordningen mellom skole, SFO, leksetilbud og fritid. Bystyret i Oslo vedtok høsten 2008 at alle SFO i Oslo skal omdøpes til Aktivitetsskole (AKS). Fra skolestart 2009 het Hallagerbakken SFO altså Aktivitetsskolen Hallagerbakken.

Dette for å understreke at tilbudet skal være en alternativ læringsarena med ulike aktiviteter. Ledelsen på Hallagerbakken skole ønsket å markere ansvaret som påligger skolen ifht å skape et velfungerende tilbud på alvor og omorganiserte ledelsen slik at rektor har overordnet ansvar for AKS. AKS.leder har budsjett- og planansvar, mens AKS-leder og baseleder har ansvar for den daglige driften.