Hovedseksjon

Om AKS Hallagerbakken

aksbanner

Aktivitetsskolen skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling gjennom læringsstøttende aktiviteter som er strukturerte og forutsigbare.

Vi har tre baser med til sammen 200 barn

  • Blå base for 1-2.trinn
  • Rød base for 3-4.trinn
  • Indigo – byomfattende gruppe for barn med autismespekterforstyrrelser

Elever på 1-4.trinn kan få gratis deltakelse på Aktivitetsskolen etter skoletid skoleåret 2022-2023. Elevene kan også få heldagsplass til redusert pris.

Gratis deltidsplass

  • Barnet kan være på AKS 12 timer per uke etter skoletid. Se informasjonsheftet om fordeling av timene. 
  • Barnet kan være på AKS 2 dager per uke i skolens ferier: mandager og tirsdager.
  • Barnet kan være på AKS 1/2 dag på inneklemte dager e.l. fra kl. 07.30-12.00

Heltidsplass til redusert pris

  • Barnet kan være på AKS før og etter skoletid.
  • Barnet kan være på AKS alle dager i skolens ferier og inneklemte dager når AKS er åpent.

Endre mellom heltid og deltid

Du kan søke om å bytte mellom heltid og deltid. Det gjelder fra 1.januar eller fra 1.august.

Les mer om Aktivitetsskolen og hel- og deltidsplass

Søk om plass på AKS

Retningslinjer for Aktivitetsskolen

Informasjonshefte