Om AKS Hallagerbakken

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Aktivitetsskolen består av tre baser med til sammen ca 180 barn.

  • Base 1 for 1-2.trinn.
  • Base 2 for 3-4.trinn.
  • Indigo- byomfattende gruppe for barn med autismespekterforstyrrelser.

 Vi jobber med prinsipper fra tenkeskolen og DUÅs Dinoskole. 

Fra høsten 2018 er aktivitetsskolen med i prosjektet Lesing og regning i AKS.

Oslostandard for Aktivtetsskolen