Vi-skole

Gruppe barn sitter på gjerde foran hus.

Vi-kultur

Skolens årshjul som bidrag til å skape vi-kultur viser dette. Skolen har et tett og godt samarbeid med foresatte gjennom FAU, våre inkluderingsagenter. FAU har utarbeidet en "Foreldretavle". Her beskriver de hvordan inkluderingsagenter kan bidra til skolens arbeid med å skape vikultur.