Vi-skole

Gruppe barn sitter på gjerde foran hus.

Alle elevers tilbakemeldinger på hvordan de har det på skolen må bli tatt på alvor. Vi har tro på at det er de små daglige innsatsene som fører til et godt læringsmiljø.

Skolens årshjul

Skolens årshjul som bidrag til å skape vi-kultur viser dette. Skolen har et tett og godt samarbeid med foresatte gjennom FAU, våre inkluderingsagenter. FAU har utarbeidet en "Foreldretavle". Her beskriver de hvordan inkluderingsagenter kan bidra til skolens arbeid med å skape vi-kultur.