Ledelse og administrasjon

ektor
Merete MohnMerete Mohn
Tlf: 922 50 797

E-post: merete.mohn@ude.oslo.kommune.no 

 

 

 

 

Assisterende rektor
Anna Lekse

Anna Lekse
Tlf: 920 88 937
E-post: anna.lekse@ude.oslo.kommune.no

 

 

 

Avdelingsleder for Aktivitetsskolen

Hege Cardillo, AKS-leder
Hege Irene Cardillo                   
Tlf: 926 43 883
E-post: Hege.Irene.Cardillo@ude.oslo.kommune.no

 

 

 

Kontorleder
Sumera Faheem
Tlf: 476 72 046Sumera FaheemE-post: sumera.faheem@ude.oslo.kommune.no

 

 

Konsulent

Mette Rist

Epost: mette.rist@ude.oslo.kommune.no                                                      Konsulent Mette Rist

Tlf. 90209418

 

Sosiallærer

Vivi Ann Midttun, sosiallærer

 Vivi Ann Midttun

Tlf: 461 85 993

E-post: vivi.ann.midttun@ude.oslo.kommune.no

 

 

 

Vaktmester
Ronny HansenRonny Hansen
Tlf: 920 49 403
E-post: ronny.hansen@ude.oslo.kommune.no