Hovedseksjon

Rød

Rød banner

Åpningstider

Fra 07.30 til skolestart og fra skoleslutt til 16.30

Dagsrytme

Fra skoleslutt til 14.00 klassevise aktiviteter, utelek, leksehjelp og lignende.
14.00-14.30 Spising. Barna melder seg på aktiviteter
14.30-15.30 Aktiviteter
15.30-16.30 Utelek på sone 1

Ansatte 

Ilyas Aks-leder og ansvar for basen
Ayyub miljøterapeut
Hanan barne- og ungdomsarbeider
Saadia AKS-medarbeider
Oussama AKS-medarbeider
Afaq AKS-medarbeider
Sarah AKS-medarbeider
Advije AKS-medarbeider
Arin AKS-medarbeider

Kontaktinfo

Daglige beskjeder sendes skriftlig til 906 66 569 innen kl. 12.45. Varige endringer av gå-tider etc sendes til AKS-leder på e-post.