Skolebibliotek

Bokstabel

Elever i 1.klasse kan låne en lesebok.

Fra 2.klasse kan elevene låne to lesebøker. En bok kan elevene ha hjemme, men en bok skal alltid være tilgjengelig på skolen.

Elever kan ha maksimum to bøker til utlån. Hvis eleven har flere bøker hjemme, kan de ikke låne nye bøker før de gamle er levert.

Ved tap eller skade av bøker pålyder et gebyr på 300 kr. Hvis bøker senere kommer til rette kan de leveres inn, og gebyret refunderes.

Alle bøker må leveres tilbake til biblioteket før skoleåret avsluttes i juni.

Vi oppfordrer alle til å låne bøker på Holmlia Deichmanske bibliotek i sommerferien.

Har du spørsmål om biblioteket kan du kontakte vår bibliotekar.