Hovedseksjon

Hallagerbakken skole 40 år!

Banner

Hallagerbakken skole 40 årStort fremmøte og høy stemning da Hallagerbakken skole ble tatt i bruk 17.august 1982. Dette var den første skolen på Holmlia. Tidligere måtte barna gå på Ljan eller Prinsdal skoler. Rektor Inger Johanne Christiansen kunne ønske 136 elever velkommen.

Nåværende rektor John Christian Myrlund forteller at det er cirka 320 elever i år. Skolen har 35 lærere og i overkant av 60 ansatte totalt. Skolen er dessuten en ressursskole for Tenke Skolen.

Litt skolehistorie

Den første skolen i vårt område var gamle Hauketo skole som sto ferdig i 1863. Den lå på plassen Solvang ved Holmveien 2, litt nord for husmannsplassen Asperud. Dagens beliggenhet er på høyre side av veien før første lyskryss ned til Hauketo. Da skolen ble nedlagt holdt Olaves Hverven til her i mange år og hadde svakerestilte i forpleining.

I 1894 bygget de (gamle) Ljan skole (bygningen står fortsatt i Herregårdsveien 4). I 1923 ble "nye" Ljan skole bygget og dette ble skolen mange på Holmlia skulle sogne til i en årrekke.

I 1953 ble Prinsdal skole bygget og da ble dette også et alternativ for de som bodde på den sørlige delen av Holmlia. Prinsdal skole var planlagt allerede i 1949 og det kom forslag på å bygge den ved Holm gård. Dette ble avvist og skolen ble bygget i Øvre Prinsdalsvei 54 i stedet.I 1982 åpnet Hallagerbakken skole som første skole på Holmlia. Det skulle bli  en lang navnestrid. Det sto mellom to navn, Ravnåsen eller Hallagerbakken. Et større område hadde navnet Ravnåsen  etter småbruket som lå her.  Våningshuset er fortsatt intakt og ligger i dagens Hallagerbakken 26. Ravnåsen ble utskilt fra Øvre Ljan som egen eiendom allerede i 1862.Navnet Hallagerbakken er sannsynligvis fra bakken som ble brukt til skiaktiviteter på vinteren. Den hadde trasé fra Ravnåstoppen og ned til Ljansjordene (Hallagerjordene). Omtrentlig beliggenhet fra dagens Hallagerbakken 52 til 96 og videre nedover bakken. Denne bakken ble nedlagt grunnet utbyggingen av Ljabrudiagonalen. De bygget derfor en ny skibakke i Sloreåsen. På folkemunne ble bakken kalt "De tre hår", årsaken skal ha vært tre furuer som sto på toppen av bakken. De så ut som tre hår på avstand og skal ha vært rester etter en skogbrann på slutten av 1890-tallet. Navnevalget på skolen ble samme som borettslaget, nemlig Hallagerbakken. Mye av det opprinnelige Ravnåsen og Rydningen har i dag adresse Hallagerbakken.

Hallagerbakken skole - et viktig stedI pionértiden da drabantbyen Holmlia var nybygget ble skolen et viktig møtested. Her ble korpset stiftet, barne-og ungdomskoret grunnlagt, og Holmlia menighet hadde tilhold her en periode.  40 år etter er det godt å vite at skolen fortsatt er et strålende sted: «Hallagerbakken skole er en trygg og god nærskole. Det er så mange gode ansatte der som strekker seg langt for at barna skal ha det best mulig - både faglig og sosialt!»  forteller Audun Westad som har barn på skolen. «Også er det en drøm å ha en skole som ligger så lett tilgjengelig med gang- og sykkelstier at mange av barna slipper å krysse en eneste bilvei når de skal til skolen!» konkluderer han. Vi er heldige på Holmlia! 

Gratulerer så mye med 40 år - Hallagerbakken skole!

Skrevet av Marius Park PedersenProsjektleder Holmlia lokalhistorie

Kilder: Boken "Holmlia-byen blir til" (2021 https://parkforlag.no ), Arbeiderbladet 18.august 1982.