Hovedseksjon

Blå

blå

1.-2.trinnsbasen holder til i 3.etasje i C-bygget. Vi benytter de samme garderobene som elevene har på skolen og bruker klasserommene i tillegg til vårt eget AKS-kjøkken. På faste dager befinner vi oss også på skolens bibliotek, skolekjøkken og i gymsalen. 

Åpningstider
Mandag 07.30-08.45 og skoleslutt-17.00
Tirsdag 07.30-08.30 og skoleslutt-17.00
Onsdag 07.30-08.30 og skoleslutt-17.00
Torsdag 07.30-08.30 og skoleslutt-17.00
Fredag 07.30-08.30 og skoleslutt-17.00

Dagsrytme

Fra skoleslutt til 14.15 Klassevise aktiviteter, utelek, leksehjelp eller lignende.
14.15-14.45 Innkryss og spising. Barna melder seg på aktiviteter.
14.45-15.30 Aktiviteter
15.30-17.00 Utelek på sone 3

Kontaktinfo

Daglige beskjeder sendes skriftlig til 90751331 innen kl: 13.00. Varige endringer av gå-tid etc. sendes på e-post til baseleder. 

Baseleder: Ane Fredrikke Christoffersen
Mob: 958 37 913
ane.christoffersen@osloskolen.no