Hovedseksjon

Blå

Blå banner

Åpningstider

Fra 07.30 til skolestart og fra skoleslutt til 16.30

Dagsrytme

Fra skoleslutt til 14.00 Klassevise aktiviteter, utelek, leksehjelp eller lignende.
14.00-14.30 Spising. Barna melder seg på aktiviteter.
14.30-15.30 Aktiviteter
15.30-16.30 Utelek på sone 3

Ansatte

Shpresa barne- og ungdomsarbeider
Asri barne- og ungdomsarbeider
Arezo barne- og ungdomsarbeider
Geir AKS-medarbeider
Nagina AKS-medarbeider
Santiago AKS-medarbeider
Vera lærling

Kontaktinfo

Daglige beskjeder sendes skriftlig til 90751331 innen kl: 12.45. Varige endringer av gå-tid etc. sendes på e-post til baseleder.