Hovedseksjon

Indigo

Indigo banner

Åpningstider
Fra 07.30 til skolestart og fra skoleslutt til 16.30

Dagsrytme
Fra skoleslutt til 14.00 felles samling
14.00-14.30 Spising
14.30-15.30 Aktiviteter
15.30-16.30 Utelek

Ansatte

Trine baseleder | barne- og ungdomsarbeider med fagkompetanse i psykisk helse
Andrea barne- og ungdomsarbeider
Ardita barne- og ungdomsarbeider
Nicolas barne- og ungdomsarbeider
Kabir AKS-medarbeider
Zhiyan AKS-medarbeider
Hamda AKS-medarbeider

Kontaktinfo

Daglige beskjeder sendes skriftlig til basetelefon: 415 87 275

Baseleder: Trine Millares
Mob: 457 27 495
trine.millares@osloskolen.no