Hovedseksjon

Indigo

indigo

AKS Indigo jobber etter samme rammeplan som store-aks

Dagene på Indigo er planlagt slik at vi på best mulig måte møter barnas individuelle behov. Vi tilbyr gode opplevelser og fritidstilbud. Indigo satser på god kvalitet og variasjon av aktivitetene gjennom uken. Det som er viktig for oss er at barna skal oppleve trygghet, forutsigbare ettermiddager og faste rutiner, akkurat som i skoletiden. 

Vi tilbyr ettermiddager med aktiviteter som passer godt for barna, og har stort fokus på det å øve på dagliglivets ferdigheter. Hver ettermiddag er vi ute i vårt flotte uteområde, eller på tur i nærmiljøet. 
De engasjerte voksne som er tilknyttet Indigo, deltar i morsomme og læringsstøttende aktiviteter hver eneste dag. 

AKS Indigo vektlegger alle mål i Rammeplanen for Aktivitetsskolen i Oslo, og jobber systematisk for å dekke opp alle områder ukentlig. 

Det betyr fokus på:

 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Mat og helse
 • Fysisk aktivitet og lek
 • Natur, miljø og bærekraftig utvikling 

Et variert tilbud - For alle!

Aktiviteter på AKS Indigo:

 • Kunst og håndverk
 • Musikk
 • Matlaging
 • Turer
 • Fysisk aktivitet i gymsalen 
 • Dansing i musikkrommet
 • Sensoriske aktiviteter
 • Lek på tårnrommet
 • Sanserom
 • Besøk på biblioteket

Vi tilstreber å gjøre så mange aktiviteter som mulig sammen med ordinær AKS.

Kontaktinfo

Daglige beskjeder sendes skriftlig til basetelefon: 415 87 275

Baseleder: Trine Millares
Mob: 457 27 495
trine.millares@osloskolen.no