Kildesorter plast, mat, papir, glass, metall og annet søppel

Miljøfokus: kildesorter søppel
Miljøfokus: kildesorter søppel

Månedens miljøfokus

Nyheter


Hallagerbakken skole et Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Miljøfyrtårn

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. 

 

Vi kaller det å ta miljøansvar i praksis!

 

Drawing of a city