Sykle eller gå til skolen i stedet for å bli kjørt

Månedens miljøfokus

Vi går til skolen
Vi går til skolen

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.
Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. 
Vi kaller det å ta miljøansvar i praksis!