Sykle eller gå til skolen i stedet for å bli kjørt.

Vi går til skolen
Vi går til skolen

Månedens miljøfokus

Hallagerbakken skole et Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Miljøfyrtårn

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. 

 

Vi kaller det å ta miljøansvar i praksis!

 

Drawing of a city