Hovedseksjon

Verktøyene i tenkeskolen

Tekenøkler

På Hallagerbakken skole benytter vi Tony Ryans 20 tenkenøkler. Det er et sett med spørsmål og oppgaver, som gjerne benyttes som en oppvarmingsøvelse til timen eller temaet. Ved å bruke tenkenøklene får elevene anledning til å bli gode analytiske, kritiske, innovative og kreative tenkere.

Flertallet av nøklene legger vekt på utvikling av kreativ og innovativ tenking. Det er fordi:

  1. Kreativ tenking er ofte spennende og morsom. Den aktive deltakelsen kan deretter skape en positiv holdning til læringsprosesser.
  2. Stimuleringen av kreativ læring øker den emosjonelle koblingen til læring. Dette emosjonelle engasjementet øker effektiviteten av hukommelsen vår.
  3. Å utvikle kreativiteten vår vil styrke evnene våre til å takle endringer. Hvis det er én ting vi kan garantere om fremtiden er det at det fremdeles vil være mange og enorme endringer som vil påvirke verden. Når tankegangen vår er åpen og aksepterer nye ideer, blir vi i bedre stand til å tilpasse oss disse endringene.

Vi er godt i gang med ‘’informasjonsalderen,’’ der det er åpenbart at datamaskinen tar over flere av de analytiske tenkeprosessene vi tidligere har betrodd hjernen vår. Dermed må dagens elever forvente at fremtidens yrker er de som datamaskiner ikke klarer å håndtere. Disse yrkene vil sannsynligvis trenge kreativt kompetente mennesker.

 

De 16 tenkevanene

"En vane er et mønster av intellektuelle atferder som leder til produktive handlinger" sier Dr Art Costa. Han har forsket på hvilke vaner, egenskaper og ferdigheter studenter har som gjør at de lykkes i studier, arbeidslivet og livet ellers.

 

20 tenkenøkler

På Hallagerbakken skole benytter vi Tony Ryans 20 tenkenøkler. Det er et sett med spørsmål og oppgaver, som gjerne benyttes som en oppvarmingsøvelse til timen eller temaet. Ved å bruke tenkenøklene får elevene anledning til å bli gode analytiske, kritiske, innovative og kreative tenkere.

 

Bonos 6 tenkehatter

På Hallagerbakken skole lærer mange av elevene å anvende Edward de Bonos seks tenkehatter, i undervisning, vurdering og leksearbeid. Det er et tenkeverktøy som består av seks hatter som bidrar til å bruke ulike perspektiver i tenkingen.

 

Dette gir oss mulighet til å belyse en tekst, et problem eller en utfordring med flere ulike synsvinkler, og gjør oss i stand til å tenke utenfor de rammene vi er vant til. Hver hatt har sin egenskap og ferdighet som forteller oss hva vi skal se etter.

 

De 8 tenkekartene

Hvert av kartene representerer en tenkestrategi som elevene har nytte av på tvers av alder, fag og tema. Elevene skal se de samme kartene bli brukt i ulike fag og med ulike lærere for å forstå at tenkestrategiene kan være de samme selv om fagene er forskjellig.