Kontakt AKS

Base 1

Tlf. 907 51 331

Baseleder for 1. og 2. trinn: 

Ane Fredrikke Christoffersen
E-post: ane.christoffersen@osloskolen.no

Base 2

Tlf. 906 66 569

Baseleder for 3. og 4. trinn:

Ilyas Bouraas 
E-post: ilboa002@osloskolen.no

AKS-leder:

Wenche Flateng 
mobil: 90138309
E-post: wenche.flateng@ude.oslo.kommune.no

Adresse:

Hallagerbakken 104, 1254 Oslo