Hovedseksjon

Kontakt AKS

Aktivitetsskolen Hallagerbakken 

Hallagerbakken 104, 1256 Oslo

 

AKS-leder
Ilyas Bourass
Mob: 912 46 314
E-post: ilyas.bourass@osloskolen.no 

Blå | Base 1
Tlf: 907 51 331

Baseleder:  Ane Fredrikke Christoffersen
Mob: 958 37 913
E-post: ane.christoffersen@osloskolen.no 

Rød | Base 2
Tlf: 906 66 569

Baseansvar: Ilyas Bouraas 
E-post: ilyas.bourass@osloskolen.no

Indigo 
Tlf: 415 87 275

Baseleder: Trine Millares
Mob: 457 27 495
E-post: trine.millares@osloskolen.no 

Daglige beskjeder

Vi ber om at alle daglige beskjeder om henting og hjemsending sendes på sms innen kl: 13.00, da det er lettere å forholde seg til skriftlige beskjeder. Vi har stille SMS-telefon til klokken 16.15 (vi besvarer ikke anrop i disse tidsrommene, skriv i meldingen dersom vi skal ringe deg opp).