Hovedseksjon

Miljøfyrtårnskole

Miljøfyrtårn-logo

Hallagerbakken skole er miljøsertifisert etter sertifiseringsordningen Miljøfyrtårn. Å være et Miljøfyrtårn innebærer å jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen, og å redusere vår miljøbelastning.

Vi jobber målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner innenfor arbeidsmiljø, kildesortering, energibruk, innkjøp og transport. Med andre ord setter vi miljø høyt på dagsorden.

Nasjonal sertifiseringsordning

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot små og mellomstore virksomheter, både i privat og offentlig sektor.

Les mer om miljøfyrtårn her.