Miljøfyrtårnskole

Hallagerbakken har fått diplom for kildesortering

Hallagerbakken skole er miljøsertifisert etter sertifiseringsordningen Miljøfyrtårn. Å være et Miljøfyrtårn innebærer å jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen, og å redusere vår miljøbelastning.

Vi jobber målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner innenfor arbeidsmiljø, kildesortering, energibruk, innkjøp og transport. Med andre ord setter vi miljø høyt på dagsorden.

Nasjonal sertifiseringsordning

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot små og mellomstore virksomheter, både i privat og offentlig sektor.

På Hallagerbakken skole har elevene engasjert seg i miljøinnsatsen, og har bestemt seg for noen områder vi skal fokusere på, hjemme og på skolen. Dette har blitt til månedens miljøfokus, som varer i to måneder. Du kan lese om månedens miljøfokus i Miljøplanen for Hallagerbakken skole.

Les mer om miljøfyrtårn her.

Skolens klima- og miljørapport

Vi leverer årlig en klima- og miljørapport. Rapporten inneholder blant annet status for vårt miljøarbeid, målt effekt av iverksatte miljøtiltak og en handlingsplan for ytterligere å forbedre miljøprestasjonene.

 

Les skolens klima- og miljørapport