Miljøfyrtårnskole

Hallagerbakken skole er en miljøskole med et utvidet syn på miljøbegrepet. Vi er opptatt av skolens sosiale liv, men også det ytre miljøet som bygninger og skolegård.

flerkulturelt miljøfyrtårn

På skolen har vi tegnet et flerkulturelt miljøfyrtårn i samlingssalen. Vi ønsker å være et forbilde i arbeidet med og for minoritetsspråklige elever. Vi etterstreber et dynamisk læringsmiljø for vårt mangfold av elever, der utvikling av leseferdigheter og fokus på språkstimulerende tiltak står sentralt.

 Miljøfyrtårn

Skolen er i tillegg et miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Over 5000 virksomheter er sertifisert Miljøfyrtårn.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller kriterier og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

På Hallagerbakken skole har elevene engasjert seg i miljøinnsatsen, og har bestemt seg for noen områder vi skal fokusere på, hjemme og på skolen. Dette har blitt til månedens miljøfokus, som varer i to måneder. Du kan lese om månedens miljøfokus i Miljøplanen for Hallagerbakken skole.

Les mer om miljøfyrtårn her.