Hovedseksjon

Holmlia barne- og ungdomskor

holmliakor

Koret er et eksternt tilbud som foregår i skolens lokaler i AKS-tiden. For mer informasjon og påmelding se holmliakor.no