Elevrådet

Illustrasjon av elevenes forventning til hverandres atferd for å få et godt læringsmiljø

I elevrådet sitter to elevrepresentanter fra 3. trinn til 7. trinn. De er valgt av sine klassekamerater. Leder og nestleder er elevenes representanter i Skolemiljøutvalget.

Alle klasser har et klasseråd og her blir elevrådsrepresentantene valgt til elevrådet. Kontaktlærer for elevrådet er Edle Daasvand. 

 

Skoleåret 2014/2015 utarbeidet elevrådet "Elevplakaten" som forteller hvilke forventninger elevene har til hverandre for å få et godt læringsmiljø. 

Trykk her for å se elevplakaten i PDF.