Hovedseksjon

Elevrådet

I elevrådet sitter to elevrepresentanter fra hver klasse, fra 3. trinn til 7. trinn. Representantene velges fra klassene.

Elevrådet ledes av en elevrådsleder og nestleder. Dette gjør de sammen med rektor John Christian Myrlund og avdelingsleder Sumera Faheem. Møtene er ca hver tredje uke, og foregår i samlingssalen. Det sendes ut innkalling og skrives referater som leses opp i klassene. 

Elevrådet deltar og styrer også Inkluderingsagentene ved skolen. Inkluderingsagentene arrangerer ulike aktiviteter for elevene ved skolen.