Elevrådet

I elevrådet sitter to elevrepresentanter fra 3. trinn til 7. trinn. De er valgt av sine klassekamerater. Leder og nestleder er elevenes representanter i Skolemiljøutvalget.

Alle klasser har et klasseråd og her blir elevrådsrepresentantene valgt til elevrådet. Kontaktlærer for elevrådet er Edle Daasvand. Har du en sak du vil melde inn kan du sende en mail til kontaktlærer her.

Elevrådet utarbeidet "Elevplakaten" som forteller hvilke forventninger elevene har til hverandre for å få et godt læringsmiljø. 

Elevplakaten

Trykk her for å se elevplakaten i PDF.