Hovedseksjon

Søndre Aas gård

Elever på 3.trinn besøker gården.

Elevene får oppleve dyrehold og gårdsdrift, hvordan man oppfører seg rundt dyr og stell. Ved gårdsbesøk får elevene leie og ri på hester, besøke sau, lam og grisunger. Mellom gårdsbesøkene leser elevene om dyrenes liv, hva de trenger, spiser og hvilken mat de gir oss. 

  • 3.trinn besøker husdyra på gården. De har også for- og etterarbeid med skolehage og det følges opp på høsten når de begynner på 4.trinn.
  • 4.trinn følger prosessen fra egg til kyllinh, fra de legges i rugemaskin, til kyllingene klekkes i klasserommet og flytter tilbake til gården
  • På 6.trinn får vi besøk på skolen med oppdeling av lam. Klassene beholder lammet til bruk i mat og helse. 
Elever på 3.trinn besøker gården.
Elever på 3.trinn besøker gården.
Elever på 3.trinn besøker gården.
Høne fra Søndre Aas gård
3.trinn klekket kyllinger i rugemaskin og tok vare på dem en uke.
3.trinn klekket kyllinger i rugemaskin og tok vare på dem en uke.
3.trinn klekket kyllinger i rugemaskin og tok vare på dem en uke.