Hovedseksjon

Permisjonsreglement

Opplæringslovens bestemmelse om maksimal permisjonstid på til sammen 10 skoledager per skoleår er ufravikelig. Rektorer i Oslo-skolen er i tillegg pålagt aldri å innvilge permisjon for mer enn inntil 10 skoledager pr år. Vurder derfor om det er mulig å flytte timer for å ordne pass o.l. som ikke er akutt. Det er opp til skolen å vurdere om en elev skal få innvilget permisjon. Skolen kan avslå søknaden selv om det er forsvarlig for den enkelte elev å få fri.

Det er selvfølgelig fortsatt lov å være syk med melding. HUSK å informere kontaktlærer ved å sende en sms. Ta også kontakt med kontaktlærer hvis sykefraværet varer mer enn tre dager.

Slik søker du om permisjon for ditt barn

  1. Fyll ut et digitalt skjema og trykk "send inn" (logg deg inn med MinID)
  2. Skolen behandler søknaden. Behandlingstid er vanligvis tre uker. Dersom det tar lengre tid, får du beskjed om hvor lang tid skolen trenger på å behandle søknaden din.

Ta kontakt med skolen hvis du lurer på noe. 

Permisjon eleven har krav på: 

  • Fri på sitt trossamfunns helligdag. Gyldig fravær krever skriftlig melding til kontaktlærer i forkant av fravær
  • Fri på familiebegivenheter av sorgpreget karakter, eksempelvis begravelse

Permisjoner eleven kan få:

Rektor skal vurdere forsvarligheten utfra følgende kriterier:

  • Elevens prestasjoner på skolen
  • Skolens undervisningsopplegg i perioden
  • Elevens permisjonshistorikk

Med andre ord kan det som er forsvarlig for en elev være uansvarlig for en annen elev. 

Permisjoner eleven ikke har krav på:

Rektorer i Osloskolen har ikke anledning til å innvilge:

  • Permisjon utover 10 dager pr skoleår.

Videre er rektor pålagt å avslå permisjonssøknader på dager hvor kartlegginger gjennomføres.