Hallagerbakken – en tenkeskole

ny logo tenkestyrker

Vi har to klasser per trinn. Vi er en barneskole med 377 elever fra mange forskjellige nasjoner. Skolen har 35 lærere og i overkant av 60 ansatte totalt. Undervisningen er spredt i fire bygg. Skolen er en ressursskole for tenkeskolen og har en byomfattende spesialgruppe for elever med autismespekterforstyrrelser kalt Indigo.

 

Thinking Schools international