Hallagerbakken – en tenkeskole

ny logo tenkestyrker

Hallagerbakken en barneskole med 377 elever fra mange forskjellige nasjoner. Vi har to klasser per trinn. Skolen har 35 lærere og i overkant av 60 ansatte totalt. 

Undervisningen er spredt i fire bygg.

Skolen er en ressursskole for tenkeskolen og har en byomfattende spesialgruppe for elever med autismespekterforstyrrelser kalt Indigo. Les mer om Tenkeskolen her.

 

Thinking Schools international