Hovedseksjon

Hallagerbakken – en tenkeskole

ny logo tenkestyrker

Hallagerbakken skole er en barneskole med omtrent 320 elever. Skolen har 35 lærere og i overkant av 60 ansatte totalt. 

Vi er samlet i tre ulike bygg med fine undervisningsrom. Uteområdene er romslige med et variert terreng. 

Vi har en byomfattende spesialgruppe for elever med autismespekterforstyrrelser, kalt Indigo. Her har vi åtte elevplasser.

Skolen er en ressursskole for Tenkeskolen. Vi kan tilby skolebesøk og veiledning for andre skoler som er interessert i denne pedagogiske retningen. Les mer om Tenkeskolen her.

 

Thinking Matters