Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Linn Therese Grønland

Helsesykepleier Hallagerbakken skole
Tlf: 47646896
Mail: linn.therese.gronland@bsn.oslo.kommune.no

Sentralbord: 21 80 21 80
Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo Kommune sine nettsider her, eller se infoskrivet på siden.