Hovedseksjon

Leksehjelp

For elever på 1.-4.trinn har vi leksehjelp i AKS-tiden.

For elever på 5.-7.trinn har vi leksehjelp på tirsdager. Elevene melder seg på tilbudet via kontaktlærer.