Leksehjelp

Alle elever på 1.–4.trinn kan få leksehjelp gjennom AKS dersom de har plass på AKS.

Skolen tilbyr i tillegg leksehjelp i regning og lesing for grupper med elever som har behov – fra og med 3. trinn. Læreren velger ut elever i samarbeid med foresatte. Vi anbefaler alle som får tilbud om leksehjelp å takke ja.