Hovedseksjon

Veileder for skole–hjemsamarbeid

Mor henter datter på Aktivitetsskolen.

Veilderen Skole-hjemsamarbeid gir råd for å lykkes med hjem–skolesamarbeidet for foresatte og medarbeidere i skole og AKS. 

Foresatte er en viktig del av det utvidede klassemiljøet, og veilederen gir tips om hvordan ansatte og foresatte sammen kan bidra til et inkluderende skolemiljø.

Se veilederen for skole-hjemsamarbeid på Oslo kommunes nettsider