Hovedseksjon

Ordensregler

Orden

Alle elever skal: 

 • Møte presis til undervisningen
 • Gjøre leksene til riktig tid
 • Ha med bøker, pennal, ladet læringsbrett og annet utstyr
 • Ha orden i skolesekken sin, holde orden i garderoben og i klasserommet

Oppførsel

Alle elevene skal bidra til et godt læringsmiljø gjennom å: 

 • Følge beskjeder fra alle skolens ansatte
 • Rekke opp en stille hånd og lytte når andre snakker
 • Være en god venn
 • Ta andre med i leken
 • Ta vare på skolens, egne og andres ting
 • Vise nettvett og følge skolens regler for mobilbruk, læringsbrett og IKT
 • Snakke vennlig og respektfullt til hverandre

Annet

 • Godteri og kaker kan spises ved semesteravslutninger eller i forbindelse med matlaging.
 • Mobiler og smartklokker som blir tatt med til skolen, tas med på eget ansvar og risiko. Skolen erstatter ikke slikt utstyr. Mobiltelefoner og smartklokker skal være avslått og oppbevares i skolesekken.
 • Grensene for skolens område er markert ved gul strek. Grensene blir presentert for elevene av ledelsen og elevene blir minnet på om grensene av lærerne gjennom skoleåret.
 • Foresatte bestemmer om en elev skal få benytte sykkel eller sparkesykkel til skolen. Sykkelen og sparkesykkelen skal plasseres i sykkelstativområdet bak administrasjonsfløyen. Ingen sykkel eller sparkesykkel skal stå på asfaltert gangvei. Skolen anmoder om at elevene bruker hjelm og låser sykkelen i skoletiden. Skolen erstatter ikke sykkel, sparkesykkel eller annet utstyr som blir stjålet eller skadet.
 • Leker kan medbringes skolen eller AKS etter avtale med de voksne på skolen. Slikt utstyr skal oppbevares i sekken til annen beskjed blir gitt. Leker som blir tatt med til skolen tas med på eget ansvar og risiko. Skolen/AKS erstatter ikke leker som blir borte /ødelagt.
 • Unntak: Leker som bidrar til felles lek kan tas med. Lekene tas likevel med på eget ansvar og det er skolens regler som gjelder.
 • Alle klasser får lekekasser med felles utstyr som kan benyttes i friminutt.

Sanksjoner ved brudd på skolens regler

Ansatte ved Hallagerbakken skole vil i enhver situasjon utøve skjønn ved bruk av sanksjoner, og det forutsettes at eleven blir hørt og gjøres kjent med hvorfor det settes inn en sanksjon.

 

Det er nulltoleranse for vold, trusler, krenkelser og skadeverk.