FAU

FAU er en forkortelse av foreldrenes arbeidsutvalg.  FAU representerer alle foresatte på skolen. Utvalget jobber for et godt læringsmiljø for elevene og drøfter aktuelle saker knyttet til skolehverdagen. Visjonen for arbeidet er at skole og hjem spiller på samme lag.

FAU har utarbeidet en "foreldretavle" med forventninger til alle foresatte på Hallagerbakken skole.