FAU

FAU er en forkortelse av foreldrenes arbeidsutvalg.  FAU representerer alle foresatte på skolen. Utvalget jobber for et godt læringsmiljø for elevene og drøfter aktuelle saker knyttet til skolehverdagen. Visjonen for arbeidet er at skole og hjem spiller på samme lag. 

Våren 2018 mottok Hallagerbakken FAU Oslo kommunale foreldreutvalgs pris for sitt arbeid.

Kontakt FAU: 

Har du saker du vil melde til FAU, kan du ta kontakt med ditt trinns foreldrekontakter eller til leder og nestleder for FAU 2918/2019:

Leder for FAU

Turid Skorpe Lannem 
Tlf. 98065654

Nestleder

Kristin L. Myskja

Kasserer:

Ole-Martin Sundby

Referater fra møtene  

Du kan lese referatene fra møtene i FAU ved å logge deg inn på portalen og gå på "infoside for foresatte" og deretter til "FAU".

Du finner referater under infoside for foresatte.