FAU

FAU er en forkortelse av foreldrenes arbeidsutvalg.  FAU representerer alle foresatte på skolen. Utvalget jobber for et godt læringsmiljø for elevene og drøfter aktuelle saker knyttet til skolehverdagen. Visjonen for arbeidet er at skole og hjem spiller på samme lag.

 

Har du saker du vil melde til FAU, kan du sende disse til leder og nestleder for FAU:

Turid Lannem

 

Du kan lese referatene fra møtene i FAU ved å logge deg inn på portalen og gå på "infoside for foresatte" og deretter til "FAU".

Du finner referater under infoside for foresatte.

 

FAU har utarbeidet en "foreldretavle" med forventninger til alle foresatte på Hallagerbakken skole.