FAU

FAU er en forkortelse av foreldrenes arbeidsutvalg.  FAU representerer alle foresatte på skolen. Utvalget jobber for et godt læringsmiljø for elevene og drøfter aktuelle saker knyttet til skolehverdagen. Visjonen for arbeidet er at skole og hjem spiller på samme lag. 

Våren 2018 mottok Hallagerbakken FAU Oslo kommunale foreldreutvalgs pris for sitt arbeid.

Kontakt FAU: 

Har du saker du vil melde til FAU, kan du ta kontakt med ditt trinns foreldrekontakter eller til leder og nestleder for FAU 2019/2020:

Leder for FAU

Turid Skorpe Lannem 
Tlf. 98065654

Nestleder

Kristin L. Myskja

Kasserer:

Ole-Martin Sundby

Styremedlem

Ingunn Haugenes

Referater fra møtene  

Du kan lese referatene fra møtene i FAU ved å logge deg inn på portalen og gå på "infoside for foresatte" og deretter til "FAU".

Du finner referater under infoside for foresatte.

Foreldretavle

FAU har utarbeidet en "foreldretavle" med forventninger til alle foresatte på Hallagerbakken skole.

Som forelder ved Hallagerbakken skole ønsker jeg at alle barna skal ha det bra på skolen og ellers i miljøet. Derfor er jeg en inkluderingsagent.

 

 • Jeg er en god rollemodell.
 • Jeg framsnakker barn, foreldre og lærere.
 • Jeg viser at jeg bryr meg og er bevisst mine egne holdninger.

 

 • Jeg oppmuntrer barnet mitt til å bidra positivt til klassemiljøet.
 • Jeg snakker med barnet mitt om skolehverdagen, lytter og tar barnet på alvor.
 • Jeg hjelper barnet til å inkludere dem som er utenfor.

 

 • Jeg blir kjent med barna i klassen.
 • Jeg lærer hva barna heter, og hilser på dem når jeg møter dem.
 • Vi prøver å variere hvilke barn vi inviterer med hjem.

 

 • Jeg blir kjent med de andre foreldrene i klassen.
 • Jeg deltar på foreldremøtene og andre skolearrangement.
 • Jeg hilser på de andre foreldrene.
 • Jeg er åpen for å ha dialog om det som er vanskelig.

 

 • Jeg tror det nytter å engasjere seg for et positivt og godt klassemiljø.
 • Derfor er jeg en inkluderingsagent!

 

FAU skoleåret 2019-2020

Kl. FAU-representanter vara
1a Lise Narmo Hansteen Maria Wiklund
1b Astrid Breie Lise S. Halleraker
2a Irene Lohne Westad  
2b Lilja Øvrelid Siri Leander
3a Vegard F. Østhagen Silje Aslaksen
3b Edna Kristin L. Myskja
4a Silje Marie Øiestad Skeie Ingvild Stjernen Tisløv
4b Siv Mjaaland Cathrine Moen
5a Kristin Hjorthaug Jamila
  Marianne Larsen Karianne Skaug
6a Ine Berglund Castro Beathe Ask
6b Olav Slettahjell Laila El Moussaoui
7a Ingunn Haugenes Christer Nyberg
7b Jorunn Wold Bjørn Johnsen
INDIGO    

 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU