Hovedseksjon

Rektors hjørne

Slik ble John beskrevet på en tidligere skole.

I tilknytning til ferier sendes det ut en Sway med informasjon fra rektor. Her blir det gitt tidsaktuell og relevant informasjon til alle foresatte. Dersom det oppstår ting mellom informasjonsbrevene sendes det ut Skolemeldinger fra ledelse og rektor. 

Her finner du siste foreldreinformasjon.