Møte i FAU

FAU på Hallagerbakken får pris fra Utdanningsetaten