Miljøskole

Miljøskole

Hallagerbakken skole er en miljøskole med et utvidet syn på miljøbegrepet. Vi er opptatt av skolens sosiale liv, men også det ytre miljøet som bygninger og skolegård. På skolen har vi tegnet et flerkulturelt miljøfyrtårn i samlingssalen. Vi ønsker å være et forbilde i arbeidet med og for minoritetsspråklige elever. Vi etterstreber et dynamisk læringsmiljø for vårt mangfold av elever, der utvikling av leseferdigheter og fokus på språkstimulerende tiltak står sentralt.