Skolens historie

Vi er en barneskole med 377 elever fra mange forskjellige nasjoner. Skolen har 35 lærere og i overkant av 60 ansatte totalt. Undervisningen er spredt i fire bygg.

Skolefane Hallagerbakken