Skolens historie

Skolefane Hallagerbakken

Skolens historie

Hallagerbakken skole er en flerkulturell skole på Holmlia i Søndre Nordstrand bydel i Oslo. Skolen ble bygd i 1982, men har vært gjennom flere runder med utbygging og rehabilitering. Vi er en barneskole med 377 elever fra mange forskjellige nasjoner. Skolen har 35 lærere og i overkant av 60 ansatte totalt. Undervisningen er spredt i fire bygg.