Ledelse og administrasjon

Rektor
 Rektor Merete Mohn
Merete Mohn
Tlf: 922 50 797
merete.mohn@ude.oslo.kommune.no 
 
Assisterende rektor
Assisterende rektor Anna Lekse
Anna Lekse
 Tlf: 920 88 937
 anna.lekse@ude.oslo.kommune.no
 
Inspektør med ansvar for Aktivitetsskolen
 Inspektør med ansvar for Aktivitetsskolen
Wenche Flateng  
Tlf: 90138309
wenche.flateng@ude.oslo.kommune.no
 
 Kontorleder
Sumera Faheem
Tlf: 476 72 046
sumera.faheem@ude.oslo.kommune.no
 
Konsulent
Konsulent Mette Rist
 Mette Rist
Tlf: 902 09 418
mette.rist@ude.oslo.kommune.no
 
Vikar for sosialsaker
Kjersti Bjerkebro Hagen
Tlf: 990 89 931
kjersti.bjerkebro.hagen@ude.oslo.kommune.no
 
 Vaktmester
 Vaktmester Ronny Hansen
 Ronny Hansen
 Tlf: 920 49 403
 ronny.hansen@ude.oslo.kommune.no
 
Bibliotekar
 Grete Lund
 grete2901@osloskolen.no