Velkommen til skolestart 19. august!

Barn som løper i gresset.

1. trinn og foresatte er velkommen i skolegården ved flaggstangen kl. 12:00. Her får du hilse på lærerne dine og skolens ledelse, og vi går deretter samlet inn i klasserommet. Dagen avsluttes ca. kl. 13:30. 

2.–7. trinn ønskes velkommen i klasserommet kl. 09:30. Dagen avsluttes kl. 11:30. 

Har du spørsmål ta kontakt med skolen på telefonnummer 23169350 eller på e-post: hallagerbakken@ude.oslo.kommune.no.

Vi gleder oss til å treffe deg!