Oppdatert: Hva skjer fremover?

Illustrasjon

Skoler og AKS åpner 27.april

Fram til 27. april vil det fortsatt være hjemmeskole og fjernundervisning. På denne datoen åpner skole og Aks for elever fra 1. til 4. trinn. Rammene for hvordan dette skal organiseres, vil forhåpentligvis foreligge fra myndighetene torsdag 16. april. Før dette er klart, er det vanskelig å gi noen nærmere orientering om hva dette vil bety for Hallagerbakken skole.

Noen barn får nye lærere

Vi regner med at hver klasse vil bli inndelt i mindre grupper. Bemanningen av de ulike gruppene kan bli en utfordring. Vi må se for oss at lærere og læringsveiledere i noen grad må undervise andre elever enn det de gjorde før Koronaviruset innhentet oss. Ansatte i risikogrupper og i karantene kan undervise fra hjemmekontor, men er ikke nødvendigvis bare knyttet til de eldste trinnene. Som dere forstår "svever" dette for oss akkurat nå, men vi kommer tilbake med fyldig informasjon i begynnelsen av uke 17. Dette skal vi få til.

5.-7. trinn har hjemmeskole også etter 27.april

Vi vet at 5.-7. trinn fortsatt skal ha hjemmeskole og bli undervist slik det er gjort frem til nå.
Utfordringen for oss er ansatte i karantene, ansatte i risikogrupper og ansatte som lever med personer i risikogrupper. Hvem som får hvilke oppgaver når skolen åpner delvis, må vi få komme tilbake til. Mye er usikkert og det kan være vanskelig for noen og enhver å forholde seg til. Men en ting er sikkert! Når vi åpner skolen igjen, vil vi så langt det er mulig, ha alt på plass og dere vil bli godt orientert i forkant.

Råd for hjemmeskole

Vi minner om rådene for en god gjennomføring av hjemmeskole/ hjemmekontor. Det kan være lurt å innarbeide faste daglige rutiner: Stå opp til faste tider, spise en god frokost, kle på seg som om det var skole, sette seg til arbeidsbordet til faste tider, holde faste, avgrensede pauser, variere innholdet på arbeidsøktene, avslutte arbeidet til fast tid hver dag. Det er lurt å ha klare skiller mellom arbeid og fritid - det er lettere for barn å yte en innsats når tiden er avgrenset.

Kontortid for lærere

For å gi lærerne optimale arbeidsforhold blir kontortiden, der kommunikasjon mellom hjem og skole skal foregå, satt til kl. 10.00 – 13.00.

Tilbud om tilsyn

Det er fortsatt mulighet for tilsyn av enkelte grupper av elever opp til 12 år. Dette gjelder barn av foresatte med jobb i samfunnskritiske yrker der begge foresatte er pålagt å jobbe i skoletiden, samt spesielt sårbare barn. Behovet for tilsyn må varsles senest dagen før, og jo tidligere jo bedre. Varselet skal sendes rektor, fordi det er bare rektor som kan innvilge tilsyn.

Kontakt rektor ved behov

Ved behov for tilsyn skal skolens rektor kontaktes på mail: merete.mohn@ude.oslo.kommune.no. I mailen må begrunnelse for behovet presiseres. Det må også stå navn, klasse, dato og tidsangivelse på tilsynet.