Naturfagdag med OsloMet

Elever studerer planter

Universitetsskole

Hallagerbakken er en av OsloMets universitetsskoler og vi har et nært samarbeid med universitetet om lærerutdanningen. Hvert år mottar vi mange lærerstudenter fordelt på flere trinn som følger undervisningen over flere uker. OsloMet gjennomfører også noen forskningsprosjekter hvor de undersøker klasseromsundervisningen på Hallagerbakken for å finne nye måter å undervise i kritisk tenking. I tillegg arrangerer studentene i samarbeid med lærerne en naturfagdag med mange spennende utforskende aktiviteter.

 

Brobygging på 5.trinn