Kodekurs for alle elever på 4. trinn

Programmering på Aktivitetsskolen

Kodekurset er et 6-timers kurs som går over fire uker, begynner 5.mars og varer fra kl. 15.00–16.30. Det holdes i Aktivitetsskolens lokaler. Du kan melde deg på selv om du ikke går på AKS! Det er ungdomsskoleelever fra Osloskolen som er instruktører på kursene.

Les mer om kursdatoer og påmelding