Hallagerbakken har fått ekstra lærere til tidlig innsats på 1.-4.trinn

Språkpedagog Rikke Karlsen

– Vårt mål er at alle elever skal utvikle grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig i skoleløpet. Det er bakgrunnen for disse ekstra lærerstillingene, sa Tone Tellevik Dahl (Ap), tidligere byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo (fra utdanningsnytt.no. 11.01.2018). Hallagerbakken har blant annet ansatt en språkpedagog Rikke Karlsen som skal jobbe med språk og begrepsopplæring på 1.-4.trinn. Dette arbeidet foregår både på skole og i AKS-tid.