SMART-klokker og mobiltelefoner

Mobiler skal være avslått og ligge i sekken i løpet skoletiden og inne på skolens område. Kun ved tillatelse fra lærer kan disse slås på og brukes i skoletid.

SMART-klokker kan slås på ved signal utenfra, og man kan da ta opp samtaler i klasserommet. Disse kan ikke slås av på samme måte som mobiltelefoner. SMART-klokker skal derfor leveres på kontoret ved skoledagens start, og kan hentes her etter skoleslutt. Det kan være lurt å sette på en tydelig navnelapp på klokken.

Vi anbefaler å la mobiler og SMART-klokker ligge hjemme. Klokker og mobiler tas med på eget ansvar og erstattes ikke av skolen

Trenger du å få kontakt med barnet ditt i skoletiden kan du kontakte administrasjonen eller kontaktlæreren til ditt barn. Hvis det haster bør du kontakte administrasjonen.

Du kan finne kontaktinformasjonen til administrasjonen her.

Mobilnummeret til kontaktlæreren til ditt barn kan du finne her.