Hvor finner du all informasjonen du trenger fra skolen?

Hjemmesiden:

• Nyheter og kalenderen
• Informasjon om skolen, satsingsområder og fagtilbud
• Informasjon om skolens råd og utvalg
• Kontaktinformasjon til lærere, ledelse og administrasjon
• Kontaktinformasjon til helsesøster og andre hjelpeinstanser
• Informasjon om reglement og ulike skjemaer
• Informasjon om hva som er viktig å tenke på som ny foresatt/elev på Hallagerbakken skole
• Informasjon om AKS
• Informasjon om Portalen, samt pålogging til Portalen

 

 

Portalen:

Her logger du inn på skolens infosider

• Meldinger fra lærerne
• Ukeplaner/lekseplaner som vedlegg til meldingene
• "Verktøykasse" med "apper" til itslearning, fraværsoversikt
• Infosider

 

 

 

Infosider:

Infosider

• Infosider til trinnet; med elevens timeplan
• Infosider til foresatte; med bl. a. FAU-referatene

Infosiden til FAU

Her kan du finne referater fra FAU sine møter

 

 

 

Itslearning;

Its learning

• Elevenes skriftlige vurderingsbrev, se egen veiledning