Hvor finner du all informasjonen du trenger fra skolen?

Hjemmesiden:

 • Nyheter og kalenderen
 • Informasjon om skolen, satsingsområder og fagtilbud
 • Informasjon om skolens råd og utvalg
 • Kontaktinformasjon til lærere, ledelse og administrasjon
 • Kontaktinformasjon til helsesøster og andre hjelpeinstanser
 • Informasjon om reglement og ulike skjemaer
 • Informasjon om hva som er viktig å tenke på som ny foresatt/elev på Hallagerbakken skole
 • Informasjon om AKS
 • Informasjon om Portalen, samt pålogging til Portalen

 

Portalen:

Her logger du inn på skolens infosider

 

 • Meldinger fra lærerne
 • Ukeplaner/lekseplaner som vedlegg til meldingene
 • "Verktøykasse" med "apper" til itslearning, fraværsoversikt
 • Infosider

 

  

Infosider:

Infosider

• Infosider til trinnet; med elevens timeplan
• Infosider til foresatte; med bl. a. FAU-referatene

Infosiden til FAU

Her kan du finne referater fra FAU sine møter

 

Itslearning;

Its learning

 • Elevenes skriftlige vurderingsbrev, se egen veiledning