Språkplan

Lærer i klasserom

Vi ønsker at de skal få felles erfaringsgrunnlag slik at de kan forstå og forklare sentrale begreper. Voksne skal bidra til å utfordre elevene til å øke ordforrådet sitt og ta det i bruk i hverdagen. Voksne skal være gode språkmodeller som bevisst bruker et rikt og variert språk. Elevene vil få hjelp til å bruke ord for å uttrykke sine tanker og følelser, og til å løse konflikter med dialog.

Stygg språkbruk motarbeides!