4. klasseklubb

I tillegg til de faste aktivitetene og kursene kan 4.trinnselevene delta på følgende:

IKT:

Vi kommer til å bruke datarommet på skolen, hvor vi kan jobbe på pc og ipad. Vi ønsker å bli gode på ulike verktøy innenfor IKT.

Matlaging og baking:

4. trinn vil gjennom året få tilbud om baking og matlaging med Ayyub. Barna kommer til å lære om hygiene ved matlaging, god bordskikk og samarbeid.

Gymsal:

Vi legger vekt på fysisk aktivitet og kommer derfor til å benytte oss mye av gymsalen på skolen. Vi vil i tillegg til å bruke gymsalen også gå ned til Hundejordet hvor vi kommer til å ha ulike aktiviteter.

Kinotur i mars:

I mars arrangeres det tur til byen med pizza og bowling.

Overnatting på AKS:

I juni er det overnatting på AKS. Da lager vi god mat og koser oss med film og skravling.

Barn som hopper