4. klasseklubb

bilde av barn

4. klasseklubb

Vi ønsker at det siste året på AKS skal være ekstra gøy for våre 4.trinnselever, derfor har vi egne tilbud og aktiviteter for barna dette siste året.

I tillegg til de faste kursene (se kurskatalogen) så vil 4.trinnselevene også få mulighet til å delta på egne aktiviteter som:

IKT:

Vi kommer til å bruke datarommet på skolen, hvor vi kan jobbe på pc og ipad. Vi ønsker å bli gode på ulike verktøy innenfor IKT.

Matlaging og baking:

4.trinn vil gjennom året få tilbud om baking og matlaging med Nagina. Barna kommer til å lære om hygiene ved matlaging, god bordskikk og samarbeid.

Gymsal:

Vi legger vekt på fysisk aktivitet og kommer derfor til å benytte oss mye av gymsalen på skolen. Vi vil i tillegg til å bruke gymsalen også gå ned til Hundejordet hvor vi kommer til å ha ulike aktiviteter.

kinotur i mars:

I mars vil det bli arrangert en kinotur med pizza for 4.trinnselevene. ( Mere informasjon om dette vil komme i eget skriv )

Overnatting på AKS:

I juni er det overnatting på AKS. Da lager vi god mat og koser oss med film og skravling.

Mere informasjon om dette vil komme i eget skriv)