Holmlia aspirantkor

Holmlia aspirantkor består av medlemmer fra 1+2+3 trinnet.

Øver hver onsdag på musikkrommet sammen med dirigenten Fredrik.

1.trinn øver fra kl.15.00 – 15.40.

2. trinn øver fra kl.15.00 –16.00.

3.trinn øver fra kl.15.30 – 16.30. De får større utfordringer sammen med dirigenten siste ½ timen.

Koret har som formål:

Å formidle gleden ved det å synge. Læringen vil bygge på alt fra dans og bevegelser, sangleker, og enkle rytmer til den viktigste delen korsangen.

Fredrik legger opp morsomme øvelser og ikke minst så er hans repertoar meget fengende for medlemmene. Det er gøy å synge i kor!!!!

Medlemmer tas opp ved skolestart og januar måned. Innmelding på www.holmliakor.no

Koret opptrer under United konserten, Holmlia kirke, i forb. Med TV aksjonen. Egne julekonserter og

vårkonserter sammen med Barne og Ungdomskoret. Vi deltar under julegrantenningen i 3 borettslag på Holmlia – første søndag i advent. De opptrer med stor iver og glede.

Sangglad hilsen Randi/ leder.

(95749788 –etter kl.14.00)